Giải thưởng

GIẢI THƯỞNG KỲ THI TÀI NĂNG IELTS 2020

Tất cả các thí sinh đạt giải được nhận Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức. Các thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba sẽ được Ban Tổ chức đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xem xét tặng Bằng khen và lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam (http://csdl.tainangviet.vn).